Articles

De 5 Komponentene I En Effektiv Målproduktprofil

Posted by admin

en målproduktprofil er et dokument som presenterer en polert forklaring og aggregering av all relevant informasjon som trengs for å validere produktutvikling. Denne vanlige malen kan brukes for alle produkter på tvers av en bedriftsportefølje for å veilede og justere regulatoriske, prekliniske, kliniske, markedsførings-og helseøkonomiske resultater og refusjonsstrategier.

konseptet MED TPP ble opprinnelig utviklet av Food And Drug Administration (FDA) for å lette kommunikasjonen mellom organisasjonen og industrien. Mens strategien var rettet mot stoffutvikling, er den lett tilpasset feltet medisinsk utstyr.

I Hovedsak er EN TPP en detaljert analyse av et potensielt nytt produkt i forhold til konkurrenter og/eller eksisterende standard for omsorg. Men hvem er ansvarlig for å lage EN TPP? MENS det vanligvis eies av prosjektledelse eller prosjektleder, KREVER TPP-skriving parallell-snarere enn sekvensiell-inngang fra andre interessenter.

EN TPP trenger et team av forfattere som består av interessenter fra forskning og utvikling, regulatoriske, prekliniske, kliniske, markedsføring, drift og HEOR grupper innenfor et selskaps produktutviklingsprogram.

I Tillegg ER TPP-prosessen iterativ, og trenger flere ansikt-til-ansikt-møter og detaljerte vurderinger av hver versjon av TPP etter hvert som den utvikler seg. Tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon under TPP-utvikling sikrer universell innkjøp fra alle spillere.

nøkkelindikasjoner

den dype forskningen som trengs her, gjør ET TPPS første skritt også det mest tidkrevende, og krever due diligence, markedsdataanalyse og tverrfaglig brainstorming. Målet er å fastslå alle mulige indikasjoner og krav for enheten, samt markedspotensialet knyttet til hver indikasjon og krav.

Identifiser de udekkede pasientbehovene enheten kan adressere, ved hjelp av voice of consumer research. Vurder hvordan enheten utfører ved å gjennomgå eksisterende litteratur på selve enheten, konkurrerende produkter og behandlingstrender.

krav til Sikkerhet og effekt

Dette avsnittet tillater et selskap å velge indikasjoner og påstander som har høyest mulig belønning og lavest mulig risiko. Skissere eksisterende data som trengs for effektiv prøve design, sammen med hva prekliniske data kan fortsatt være nødvendig for å møte regulatoriske krav.

Potensiell økonomisk verdi av indikasjoner og påstander

Begynn med å forstå behandlingsmønstre og forutse hvordan helsevesenet kan utvikle seg i fremtiden. Skissere dagens standard for omsorg, hvordan det skiller seg globalt, og hva spådommer kan gjøres om hvordan det kan endre seg når enheten er innført i markedet.

Vurder markedsstørrelse, konkurrentprising, målkostnad for solgte varer, målprising og refusjonsmiljø. Vil enheten fortsatt være relevant om fem år når kliniske studiedata er tilgjengelige? Hva er forventet avkastning på investeringen for dette produktet?

Beste differensierende funksjoner eller utfall

Hva skiller denne enheten fra hverandre? Hvilke data eksisterer for å støtte disse differensiatorene, og hvilke data er fortsatt nødvendig? Dess, er disse funksjonene sterke nok til å støtte premium priser?

Klart skisserte et produkts fordeler Er en viktig del av enhver markedsføringsstrategi.

Eksklusivitetsstrategi

denne delen plasserer enheten for eksklusivitet i markedsføring. Den samler informasjon om produkttilgjengelighet, refusjonsdata, regulatorisk klassifisering, varemerking, merkevarestrategi og intellektuell eiendom.

Husk at EN TPP er et dynamisk, levende dokument som bør revideres og revideres etter behov. På samme måte som EN TPP endres, kan funksjonelle strategier i sin tur må revurderes.

Related Post

Leave A Comment