Articles

8-Modellering geometrien av tekstilforsterkninger for kompositter:TexGen

Posted by admin

dette kapittelet gir en oversikt Over TexGen, open-source programvarepakke FOR 3D-modellering av tekstiler og deres kompositter utviklet ved University of Nottingham. Den modulære utformingen av kryssplattformsprogramvaren og dens moduler (Core, Renderer, Export, Python Interface og Graphical User Interface) er beskrevet. Den underliggende modelleringsteorien diskuteres deretter, etterfulgt av beskrivelser av applikasjoner som bruker TexGen innen tekstilmekanikk, tekstilkomposittmekanikk og permeabilitet. Utviklingen for etablering av modeller FOR 3d vever er beskrevet inkludert utvidelse av modellering til mer komplekse former Som T-stykker og et rammeverk for optimalisering av disse geometrier. Til slutt vurderes fremtidige utviklinger, inkludert ytterligere automatisering av modelleringsprosessen, forbedringer av metoder for å håndtere garninterpenetrasjon, problemer med variabilitet og optimalisering av komplekse strukturer, som alle vil muliggjøre en mer robust designprosess for nye, komplekse 3d-vevde strukturer.

Related Post

Leave A Comment