Articles

Principles of Archaeological Stratigraphy

Posted by admin

ez a könyv az egyetlen szöveg szentelt teljes egészében Régészeti rétegtan, a téma alapvető fontosságú, hogy a legtöbb tanulmány a régészetben. Az első kiadás 1979-ben jelent meg a Harris-mátrix feltalálásának eredményeként-egy módszer a régészeti lelőhelyek rétegtani szekvenciáinak elemzésére és bemutatására. A módszert ma már széles körben használják a régészetben az egész világon. A kiadás nyitó fejezetei a régészeti rétegtan eszméinek történelmi fejlődését tárgyalják. A központi fejezetek a téma törvényeit és alapfogalmait vizsgálják, az utolsó néhány fejezet pedig a rétegződés rögzítésének módszereit, a rétegtani szekvenciák felépítését, valamint a rétegződés és a leletek elemzését vizsgálja. Az utolsó fejezet, amelyet a rétegtani kifejezések szószedete követ, felvázolja a régészeti lelőhelyek rétegződésének rögzítésére szolgáló modern rendszert. Ez a könyv egyszerű stílusban készült, amely alkalmas a hallgató vagy az amatőr számára. A megfogalmazott radikális elképzeléseknek a hivatásos régésznek is gondolkodásra kell adniuk.

Related Post

Leave A Comment