Articles

mi a tolerancia szint?

Posted by admin

tolerancia intervallumok vs.konfidencia intervallumok

a tolerancia szint statisztikájának megértésének egyik módja a tolerancia intervallumok összehasonlítása a konfidencia intervallumokkal. Használjuk az emberek magasságának példáját az érdeklődés paramétereként, a Beavertonban élő embereket pedig az érdeklődés populációjaként (mintavételezett populáció).

a Beavertonban élő emberek mintájából kiszámított konfidencia intervallum a Beavertonban élő emberek átlagos magasságát adná meg, plusz vagy mínusz egy bizonyos magassági értéket, amely tükrözi a várható jövőbeli minták változékonyságát (pl. 5,8 láb ~ 0,6 láb). Például egy 90% – os konfidencia intervallumot 0,05-ös alfával a következőképpen értelmeznénk: ha ismételten mintavételeznénk a Beavertoni emberek magasságát, 95% – ban biztosak lehetünk abban, hogy a minták átlagos magasságának 90% – a az eredeti minta intervallumába esik (5,2-6,4 láb). Ezt a minta átlaga és variabilitása alapján tudjuk megjósolni.

a toleranciaintervallum hasonló a konfidenciaintervallumhoz, de kulcsfontosságú különbséggel: a toleranciaintervallumok a populáció összes egyedének azon százalékának becslései, amelyek bizonyos meghatározott értéktartományon belül vannak. A minta átlaga és változékonysága alapján 95% – ban biztosak lehetünk abban, hogy a populáció egyedi magasságainak 90% – a (nem a fenti mintaértékek) a teljes populáció mintavétele esetén az intervallumba esne. A fenti példánkban a tolerancia intervallum azt jelzi, hogy ha Beavertonban minden egyén magasságát megmérnénk, 95% – ban biztosak lehetünk abban, hogy Beavertonban az összes egyén 90% – ának magassága 5,2-6,4 láb intervallumon belül lenne.

tolerancia szintek a DecAID Advisor

a DecAID Advisor tolerancia szinteket használnak. A szintek egyoldalú intervallumok, az intervallum alsó határa nulla. Így egy 80% – os toleranciaszint azt jelzi, hogy a populációban az egyének 80% – ának értéke 0 és a 80% – os toleranciaszint értéke között van. Vagy fordítva, a lakosság 20% – ának az érdeklődésre számot tartó paraméter értéke nagyobb, mint a 80% – os szint. A toleranciaszintek kiszámításakor 0,10 alfa-szintet használtunk. Például a vadon élő állatok 80% – os toleranciaszintje a gubanc átmérő (dbh) azt jelenti, hogy az egyes fajoknál megfigyelt egyedek 80% – a (egy vagy több vadon élő állatok tanulmányozásával kombinálva) valamilyen meghatározott dbh-nál kisebb vagy egyenlő gubancokat használ, 20% – uk pedig a dbh-nál nagyobb gubancokat használ.

Wildlife Data

három toleranciaszintet (30%, 50% és 80%) számítottunk ki a vadon élő fajok által használt DBH-ra és a vadon élő fajok által használt ponyvafák átmérőjére, valamint a gubancok sűrűségére és a ponyvafák százalékos borítására a vadon élő fajok által használt területeken. Normálisan elosztott adatok esetén az 50% – os toleranciaszint egyszerűen az átlag. Lásd a statisztikai alapja DecAID dokumentum részleteit a tényleges számítások.

íme egy példa. Az Eastside vegyes tűlevelű erdőből, nagyobb fák (EMC_L) vadon élő élőhelyek típusából származó harkályok (EMC_L) Fészek gubanc DBH paraméterének felhasználásával (90% – os biztonsággal) elmondhatjuk, hogy az EMC_L vegetációs állapotban:

  • 30% tolerancia szint = 64,5 cm (25,1 hüvelyk), így a pileated harkályok által használt fészekcsomók 30% – a 64,5 cm DBH, a pileated harkályok által használt fészkek 70% – a > 64,5 cm dbh
  • 50% tolerancia szint = 74,8 cm (29.2 ban ben), így a pileated harkályok által használt fészekcsomók 50% – a kb 74,8 cm dbh és a pileated harkályok által használt fészekcsomók 50% – a > 74,8 cm DBH
  • 80% – os toleranciaszint = 90,6 cm (35,3 hüvelyk), így a pileated harkályok által használt fészekcsomók 80% – a kb 90,6 cm DBH és a Pileated harkályok által használt fészkek 20% – a a harkályok > 90,6 cm DBH

leltáradatok

a leltártűrési szinteket szintén 30% – ban, 50% – ban és 80% – ban számítják ki, a vadon élő állatok adataira alkalmazott 90% – os bizonyossági szint alkalmazásával. Ez a leltáradatokat közvetlenül összehasonlítja a vadon élő állatok adataival. A készlettűrési szinteket azonban másképp számítják ki, nem paraméteres módszerrel (a binomiális eloszlás és a minta mérete alapján), amely nem követeli meg, hogy feltételezzük, hogy az elhalt faadatok általában eloszlanak. A részletekért lásd a DecAID dokumentum statisztikai alapját.

a készletadatokkal a minta a készlet parcellák halmaza, a populáció pedig a parcellák mintája által képviselt teljes táj. A készlettűrési szintek az elhalt fa méretét és mennyiségét írják le populációs szinten, nem csak a készletmintára vonatkozóan. Más szavakkal, a tűrésszintek az elhalt fa körülményeit írják le a vegetációs állapot teljes területén.

a figyelmeztetések fontosak

annak érdekében, hogy megértsük, hogyan lehet a legjobban értelmezni a vadon élő állatok toleranciaintervallumaira és a decaid Advisorban bemutatott leltáradatokra vonatkozó információkat, erősen sürgetjük az olvasót, hogy tanulmányozza a figyelmeztetésekről és figyelmeztetésekről szóló részt.

Related Post

Leave A Comment