Articles

yksipulssinen transkraniaalinen magneettistimulaatio (Stms)

Posted by admin

päivitys Maaliskuu 2021: Uusi sijoittajaryhmä on ostanut Eneuran ja pyrkii tuomaan sTMS: n migreenipotilaiden käyttöön Isossa-Britanniassa.

nykyisille käyttäjille odotetaan pian yksityiskohtaista potilasohjetta. Väliaikana ota yhteyttä [email protected] että reseptisi uusitaan.

Johdanto

yhden pulssin transkraniaalinen magneettistimulaatio (Stms) on turvallinen, ei-invasiivinen ja lääkkeetön migreenin hoitovaihtoehto. Siinä stms-laite asetetaan pään takaosaa vasten alle sekunnin ajan, jotta saadaan hyvin lyhyt ennalta asetettu magneettinen pulssi. sTMS on suunniteltu itsehallintoon ja itsehallintoon kotona, työssä ja liikkeellä.

sopiiko sTMS minulle?

lääkkeet eivät välttämättä ole oikea hoito kaikille migreenipotilaille. Monilla potilailla on useita samanaikaisia sairauksia, jotka voivat tehdä lääkkeiden yhteisvaikutuksista suuren ongelman. Hedelmällisessä iässä olevat potilaat voivat halutessaan välttää lääkkeitä. Sydänsairaita potilaita kehotetaan olemaan ottamatta triptaaneja ja yksinkertaiset kipulääkkeet eivät välttämättä tehoa. sTMS tarjoaa tehokkaan vaihtoehdon, kun lääkkeet eivät välttämättä ole tehokkaita, niitä ei siedetä tai ne ovat vasta-aiheisia.

miten sTMS vaikuttaa migreenin lievittämiseen ja ehkäisyyn?

stms mini asetetaan pään takaosaan alle minuutiksi, jolloin saadaan aikaan keskittynyt, yksittäinen magneettipulssi, joka indusoi lievää sähkövirtaa aivojen takaosaan. Pulssien määrä voidaan toistaa neurologin määräämällä tavalla. Ilman epämukavuutta pulssi tuottaa aivokudokseen lieviä virtauksia, joiden uskotaan keskeyttävän migreeniin liittyvän aivotoiminnan.

stms on kehittynyt migreenin hoitojärjestelmä, joka voi toimia ilman lääkkeitä eikä aiheuta vakavia sivuvaikutuksia.

sTMS

saatavuus tammikuussa 2014 National Institute for Health and Care Excellence (NICE) julkaisi ohjeet transkraniaalisesta magneettistimulaatiosta migreenin hoitoon ja ehkäisyyn.

NICE suosittelee, että sTMS: ää tulisi käyttää migreenin hoitoon vain päänsärkylääkärin valvonnassa. Migreeniklinikoiden tiedoissa voi tutustua tarkemmin asiantuntijaan.

CCG voi harkita NHS: n rahoitusta sTMS: lle yksittäisen rahoituspyynnön (IFR) tai Neuromodulaatiopalvelujen kehittämisohjelman kautta. Kaikille uusille sTMS-potilaille NHS-rahoitus on saatavilla Neuromodulaatioklinikalla Guys & St Thomas ’ s NHS Trustissa ja vaatii GP-lähetteen. Pääsy on kaikkien potilaiden saatavilla Englannissa. Vaihtoehtoisesti potilaat voivat rahoittaa tämän hoidon itse.

stms tieteellinen näyttö

kliinisistä tutkimuksista saatu näyttö on osoittanut, että sTMS voi vähentää migreenikohtausten vaikeusastetta ja/tai esiintymistiheyttä joillakin ihmisillä:

satunnaistetussa kontrolloidussa monikeskustutkimuksessa sTMS 164: llä aura-migreeniä sairastaneella potilaalla raportoitiin 39%: lla potilaista, joiden kivuttomuusaste oli kahden tunnin kuluttua. Kivuttomuusaste oli 24 tunnin kohdalla 29% ja 48 tunnin kohdalla 27%. Erillisessä tutkimuksessa kolme neljäsosaa stms-hoitoa toistuvasti saaneista migreenipotilaista vähensi päänsäryn esiintymistiheyttä, myös kroonisesta migreenistä kärsivillä. Tulokset ovat sekä tilastollisesti merkitseviä että kliinisesti merkityksellisiä.1

UK post market-pilottiohjelma sTMS: n kanssa osoitti, että tutkimukseen osallistuneista 190 potilaasta 62% ilmoitti kivunlievityksestä. Kolmen kuukauden kuluttua episodisen migreenin kuukausittaiset päänsärkypäivät lyhenivät 12 päivästä 9 päivään ja kroonisen migreenin osalta 24 päivästä 16 päivään. Päänsärkypäivien määrän vähenemistä kohtausta kohti raportoitiin 102 potilaalla 185 potilaasta, jotka raportoivat hoidon kestosta 12 viikon kohdalla. Keskimääräinen vähennys oli 2,2 päivästä 0,7 päivään per hyökkäys. Vakavia tai ennakoimattomia haittavaikutuksia ei ilmennyt.2

markkinoille saattamisen jälkeinen migreenitutkimus (ESPOUSE-tutkimus) tehtiin kahdeksassa johtavassa yhdysvaltalaisessa päänsärkykeskuksessa 132 migreenipotilaalle. Potilaat, jotka noudattivat sTMS-laitteen päivittäistä käyttöä koskevaa protokollaa, raportoivat keskimäärin vähentyneen yhdeksästä päänsärkypäivästä kuukaudessa kuuteen päivään hoidon jälkeen. Vakavia haittavaikutuksia ei raportoitu tutkimuksen aikana.3

a health economics-julkaisussa verrattiin A-tyypin botulinumtoksiinia injektiona (Botox®) käyttävien potilaiden NHS: n vuotuisia kustannuksia kroonista migreeniä hoitaviin potilaisiin. Tutkimuksessa havaittiin, että laajennetut vuotuiset kustannukset potilailla, joille sTMS on tehokas (53,7%), ovat merkittävästi pienemmät (£386) sTMS (£1361) kuin ne, jotka saavat neljännesvuosittain Botox-hoitoja (£1747).4

  1. Lipton, R. B., Dodick, D. W., Silberstein, S. D., Saper, J. R., Aurora, S. K., Pearlman, S. H., Fischell, R. E., Ruppel, P. L., Goadsby, P. J. (2010). Yhden pulssin transkraniaalinen magneettistimulaatio migreenin akuuttiin hoitoon auralla: satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, rinnakkaisryhmä, lumekontrolloitu tutkimus. Lancet Neurology, 9(4): 373-380. Doi: 10.1016 / s1474-4422(1)70054-5.
  2. Bhola, R., Kinsella, E., Ahmed, F., Goadsby, P. J. (2014). UK post market pilot programme with single pulse transkranial magnetic stimulation (stms) for acute treatment of migreen. The Journal of Headache and Pain, 15 (suppl 1), M2. Doi: 10.1186 / 1129-2377-15-S1-M2.
  3. Starling, A. J., Tepper, S., Marmura, M. J., Shamim, E. A., Robbins, M., Hindiyeh, N., Charles, A. C., Goardsby, P. J., Lipton, S. D., Silberstein, S. D., and Dodick, D. W. (2017). Avoin, markkinoille saattamisen jälkeinen, havainnoiva monikeskustutkimus sTMS: n käytön arvioimiseksi migreenipäänsäryn lievittämisessä (ESPOUSE-tutkimus). Abstrakti esitetty 69. vuosikokouksessa American Association of Neurology pidettiin Bostonissa, Massachusetts.
  4. Bruggenjurgen, B., Baker, T., Bhogal, R., and Ahmed, F. (2016). Ei-invasiivisen, kannettavan laitteen kustannusvaikutus kroonisen migreenin potilaan omahoitoon Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisessa Terveyspalveluympäristössä. SpringerPlus, 5: 1249. Doi: 10.1186 / s40064-016-2924-8.

Related Post

Leave A Comment