Articles

Texas Parent to parental – Developmental Disabilities Policy Fellow

Posted by admin

Project Goal
Provide a supporting learning environment for a Policy fellow to development the understanding and preparation needed to advocate for children with disabilities and special healthcare needs.

Hankeyhteenveto
Kehitysvammapolitiikka (DD) – Stipendiaattihankkeet lisäävät sellaisten ihmisten määrää, joilla on tarvittavat tiedot ja taidot osallistua julkisiin poliittisiin toimiin auttaakseen DD: tä sairastavia ihmisiä osallistumaan täysipainoisesti yhteisöihinsä ja hallitsemaan omaa elämäänsä. Policy Fellows työskentelee kansallisella, valtion, ja yhteisön tasolla kysymyksiä, jotka koskevat merkittäviä sosiaali-ja terveysolosuhteet ihmisten DD.

Texas Parent to Parent Policy Fellow kehittää taitoja ja tietoja julkisen politiikan harjoittamiseksi DD-lapsiperheiden ja erikoissairaanhoidon tukemiseksi. Politiikan tutkija tapaa itsensä puolustajia, perheitä sekä poliittisia ryhmiä ja valiokuntia. Fellow myös helpottaa edunvalvontatilaisuuksia, joissa perheet kertovat, miten päättäjät voivat saada äänensä kuuluviin.

Related Post

Leave A Comment