Articles

stressi autoimmuunisairauden laukaisevana tekijänä

Posted by admin

autoimmuunisairauksien etiologiassa on useita tekijöitä: geneettisiä, ympäristöön liittyviä, hormonaalisia ja immunologisia tekijöitä pidetään tärkeinä niiden kehityksessä. Tästä huolimatta ainakin 50%: n autoimmuunisairauksien puhkeamisen on katsottu johtuvan ”tuntemattomista laukaisevista tekijöistä”. Fyysinen ja psyykkinen stressi on yhdistetty autoimmuunisairauden kehittymiseen, sillä lukuisat eläin-ja ihmiskokeet ovat osoittaneet sekalaisten stressitekijöiden vaikutuksen immuunijärjestelmän toimintaan. Lisäksi monissa retrospektiivisissä tutkimuksissa havaittiin, että suuri osa (jopa 80%) potilaista ilmoitti melko harvinaisesta emotionaalisesta stressistä ennen sairauden puhkeamista. Valitettavasti stressi ei ainoastaan aiheuta sairauksia, vaan itse tauti aiheuttaa myös merkittävää stressiä potilailla, luoden noidankehän. Viimeaikaiset katsaukset käsittelevät psykologisen stressin ja tärkeimpien stressiin liittyvien hormonien mahdollista roolia autoimmuunisairauksien patogeneesissä. Oletetaan, että stressin laukaisemat neuroendokriinihormonit johtavat immuunisäätelyhäiriöön, joka johtaa lopulta autoimmuunisairauteen muuttamalla tai vahvistamalla sytokiinituotantoa. Autoimmuunisairauden hoitoon tulisikin kuulua stressinhallinta ja käyttäytymisen interventio stressiin liittyvän immuunijärjestelmän epätasapainon ehkäisemiseksi. Erilaisista stressireaktioista on keskusteltava autoimmuunipotilaiden kanssa, ja pakollisiin kyselylomakkeisiin laukaisevista tekijöistä tulisi sisältyä psykologinen stressi infektion, trauman ja muiden yhteisten laukaisevien tekijöiden lisäksi.

Related Post

Leave A Comment