Articles

Stephen Hales Prize

Posted by admin

2019 – Richard Vierstra – merkittävästä palveluksesta kasvibiologian tieteelle

2018 – Mary Lou Guerinot – merkittävästä palveluksesta kasvibiologian tieteelle

2017 – Julia Bailey Serres – merkittävästä palveluksesta kasvibiologian tieteelle

2017 – merkittävästä palveluksesta kasvibiologian tieteelle

2016-Gloria Coruzzi-johtaja kasvi-ja systeemibiologian rajapinnan tutkimisessa ja antoi ensimmäisen yhdennetyn näkemyksen mekanismeista, jotka ohjaavat typen assimilaatio ja käyttö.

2015-Bob Goldberg-merkittävästä palveluksesta kasvibiologian tieteelle

2014-Mike Thomashow-merkittävästä palveluksesta kasvibiologian tieteelle

2013-Brian A. Larkins-for notarable service to the science of plant biology

2012 – Ian Sussex – for notarable service to the science of plant biology

2011 – Susan Wessler – for her continuing and outstanding contributions for plant science

2010 –Athanasios (Sakis) Theologis– for his consistent and outstanding contributions for plant science for more than 30 years

2009 –Jeffery Dangl– roolistaan kasvien ja patogeenien vuorovaikutusta ohjaavien käsitteiden kehittämisessä ja niiden perusmekanismien selvittämisessä

2008-Peter quail –for merkittävä palvelus kasvibiologian tieteelle

2007 – Sarah kummeliturska – merkittävästä panoksesta kasvien kehitysbiologian peruskäsitykseemme, joka kattaa evoluution, genetiikan, solubiologian ja kasvien molekyylibiologian

2006 – Ken Keegstra – hänen uraauurtavasta panoksestaan kloroplastien biogeneesin, proteiinien tuonnin kloroplasteihin sekä kasvien soluseinän rakenteen ja biosynteesin ymmärtämiseen

2005 – Bob Buchanan – merkittävistä löydöistään CO2-kiinnityksen säätelyssä ja tioredoksiinijärjestelmän rooli kasvinkehityksessä

2004 – Natasha Raikhel – tutkimuksistaan proteiinikaupasta ja mallikasvin Arabidopsis thalianan kehittämisestä kasvisolubiologian valinnaiseksi organismiksi

2002 – Elisabeth Gantt-uraauurtavasta panoksestaan fotosynteesin ja karotenoidibiosynteesin tutkimuksessa sekä esimerkillisestä palvelustyöstään

2000 *Jan A. D. Zeevaart laajasta panoksestaan niiden mekanismien selvittämiseen, joilla kasvihormonit välittävät ympäristön vaikutuksia kasvien prosesseihin, kuten kukintaan, kasvuun ja kuivuuden suojaamiseen

1998 *Hans Kende merkittävästä panoksestaan gibberelliinin, sytokiniinin ja etyleenin vaikutustavan ymmärtämiseen

1996 Maarten J. Chrispeels tutkimuksestaan solubiologian ja biokemian rajapinnasta, tieteen puolestapuhujana, inspiroivana opettajana ja mentorina sekä vaativana toimittajana lehdessä Plant Physiology

1994 Winslow R. Briggs kasvifysiologian palvelemisesta opettajana ja mentorina, valon vuorovaikutusten sisäisen metabolisen ja hormonaalisen kontrollin tutkijana ja tieteen vanhempana puolestapuhujana

1992 *Clarence A. Ryan hänen panoksestaan ymmärrykseemme proteinaasin estäjiin perustuva kasvinsuojelu

1990 *Joseph E. Varner perustavasta panoksestaan ja älyllisestä johtajuudestaan kasvifysiologian alalla

1988 *Oliver E. Nelson Jr. tunnustuksena geneettisen ja molekyylibiologian tutkimuksistaan

1986 Olle E. Bjorkman merkittävästä panoksestaan kasvifysiologiaan ja erityisesti fysiologisen kasviekologian alaan

1984 *Bernard O. Phinney, tunnustettu maailmanlaajuisesti johtavaksi asiantuntijaksi kasvifysiologian ja-aineenvaihdunnan alalla

1984 gibberelliinit

1982 *Lawrence bogorad uraauurtavasta tutkimuksestaan, joka luonnehtii Kloroplastin genomia

1980 *N. Edward Tolbert tutkimuksistaan fotorespiraation ja glykolaatin metabolian alalla

1978 *Bessel Kok teoksestaan fotosynteesin fotofysikaalisiin ja biokemiallisiin näkökohtiin

1976 *Anton Lang merkittävästä panoksestaan kasvien kasvuun ja säätelyyn

1974 *Paul Karl Stumpf tunnustuksena merkittävästä panoksestaan kasvien rasva-aineenvaihdunnan tuntemukseen

1972 Andrew Alm Benson, joka löysi ribuloosin fotosynteettisen hiilidioksidin assimilaation tuotteista, sekä hänen muut panoksensa tämän prosessin selvittäminen

1970 *Harry Beevers tunnustuksena merkittävistä glyoksalaattimetaboliaa ja glyoksisomeja koskevista tutkimuksistaan

1968 Robert Harza Burris jatkuvasta panoksestaan typen metabolian ja sen kiinnittymisen tuntemukseen kasveissa

1966 *Daniel Israel Arnon hänen ansiokkaasta panoksestaan kasvifysiologian edistämiseksi tieteenä

1964 *Frederick Campion steward hänen monista merkittävistä panoksistaan solujen erilaistumisen ja erityisten kasvutekijöiden tuntemuksessa

1962 *Sterling Brown Hendricks and * Harry Alfred Borthwick for their contributions in the field of growth and differential in plants

1960 * Perry R. Stout for contributions in the field of mineral nutrition of plants

1958 *Frits Warmolt Went for contributions in the field of auxins and physiological ecology

1956 *Melvin Calvin for his charting of The path of carbon in photosynthesis

1954 *Folke Karl Skoog for his outstanding work in the field of auxin physiology

1952 *Lawrence Rogers vilkaisee tutkimuksistaan fotosynteesissä ja levien fysiologiassa

1950 *Birgit vennesland panoksestaan kasvien biokemian ja entsyymien alalla

1948 *Robert Emerson monesta merkittävästä panoksestaan fotosynteettisen mekanismin tutkimiseen

1948 *David Rockwell Goddard hänen perustavasta panoksestaan hengitys-ja hengitysentsyymien tuntemukseemme

1946 *Burton Edward Livingston hänen panoksestaan kasvifysiologian alalla

1944 Ray Fields Dawson hänen uraauurtavasta ja johtavasta työstään alkaloidisynteesin mekanismin lokalisointia koskevissa tutkimuksissa

1942 *Cornelis Bernardus van Niel tunnustuksena hänen loistavasta työstään alempien organismien biokemian ja osuudet an understanding of photosynthesis

1940 *Philip Rodney White hänen pioneerityöstään ja merkittävästä panoksestaan kasvikudosviljelyyn

1938 *John Wesley Shive hänen panoksestaan mineraalivaatimusten tutkimiseen ja yleiseen kasvien ravitsemukseen

1936 *Kenneth Vivian Thimann hänen panoksestaan kasvien kasvuhormonien kemian ja fysiologisen merkityksen tuntemukseemme

1934 *Charles Albert Shull for distinguished service to the science of Plant Physiology

1932 *Hubert Bradford Vickery for his contributions to kasviproteiinikemia

1930 * Wrightman Wells Garner fotoperiodismin käsitteen kehittämisestä

1929 * Dennis Robert Hoagland hänen panoksestaan ja johtajuudestaan kasviravinnon alalla

* kuollut

Related Post

Leave A Comment