Articles

Principles of Archaeological Stratigrafy

Posted by admin

tämä kirja on ainoa teksti, joka on omistettu kokonaan arkeologiselle stratigrafialle. Ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1979 tekijän keksimän Harris Matrix-menetelmän tuloksena, jolla analysoidaan ja esitellään arkeologisten kohteiden stratigrafisia sekvenssejä. Menetelmää käytetään nykyään laajalti arkeologiassa ympäri maailman. Tämän laitoksen alkuluvuissa käsitellään arkeologisen stratigrafian ajatusten historiallista kehitystä. Keskeisissä luvuissa tarkastellaan subjektin lakeja ja peruskäsitteitä, ja muutamissa viimeisissä luvuissa tarkastellaan osituksen tallennusmenetelmiä, stratigrafisten sekvenssien rakentamista sekä osituksen ja artefaktien analysointia. Viimeisessä luvussa, jota seuraa stratigrafisten termien sanasto, esitetään pääpiirteittäin nykyaikainen järjestelmä osituksen tallentamiseksi arkeologisiin kohteisiin. Tämä kirja on kirjoitettu yksinkertainen tyyli sopii opiskelija tai amatööri. Esitettyjen radikaalien ajatusten pitäisi antaa myös ammattiarkeologille ajattelemisen aihetta.

Related Post

Leave A Comment