Articles

Center for Statistical Genetics

Posted by admin

The Center for Statistical Genetics on monitieteinen ohjelma, joka pyrkii edistämään tutkimusta ja koulutusta ihmisen genetiikan ja matemaattisten tieteiden rajapinnassa. Tilastollisen genetiikan keskuksen tavoitteena on:

  • Rakenna tiedekunnan ja opiskelijoiden älyllinen yhteisö
  • edistä metodologista tutkimusta hyödyllisten tilastollisten ja matemaattisten mallien ja menetelmien kehittämiseksi geneettisiä tutkimuksia varten
  • edistetään innovatiivisten mallien ja menetelmien käyttöä ihmisten terveyttä ja sairauksia koskevien geneettisten tutkimusten ongelmien ratkaisemiseksi
  • kannustetaan korkeakoulujen ja yksityisen teollisuuden yhteistyöhön ja teknologian siirtoon
  • tarjotaan tieteidenvälistä koulutusta opiskelijoille ja stipendiaatit
  • tuottavat taloudellista tukea tilastollisen genetiikan tutkimukseen ja koulutukseen Michigan

human genome project muuttaa lääketieteen ja kansanterveyden käytäntöjä, ja genetiikalla on yhä keskeisempi rooli kaikissa biolääketieteissä. Tähän laajenevaan rooliin kuuluu ihmisen perimän ja muiden eliöiden genomien kartoittaminen ja sekvensointi, kaikkien ihmisen geenien tunnistaminen ja kaikkien ihmisten yhteisten geenivarianttien luettelointi, menetelmien kehittäminen monien geenien ilmentymisen määrittämiseen samanaikaisesti, ihmisen geenien molekyylievoluution tutkiminen sekä tuloksena olevan tiedon kääntäminen ihmisten terveyteen ja sairauksiin liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi. Tämä kehitys tarjoaa huomattavia mahdollisuuksia ihmisten sairauksien ennaltaehkäisyyn ja parantamiseen, mutta se vaatii tutkijoita työskentelemään ihmisgenetiikan ja matemaattisten tieteiden rajapinnassa

Related Post

Leave A Comment