Articles

Token odolnost vůči pohlavnímu styku a souhlas s nechtěným pohlavním stykem: datování zkušenosti vysokoškoláků ve třech zemích

Posted by admin

účelem této studie bylo rozšířit výzkum provedený Muehlenhardem a jejími kolegy (např. Muehlen-hard & Hollabaugh, 1988) o token odpor vůči sexu a zvážit druhou formu sexuální nedorozumění, souhlas s nežádoucím sexem. Zkoumali jsme výskyt těchto forem sexuální nedorozumění mezi ženami i muži a ve třech různých kulturách: Spojené státy, Rusko, a Japonsko. Údaje z průzkumu byly shromážděny od 1,519 nesezdaných vysokoškoláků (970 z USA, 327 z Ruska a 222 z Japonska). Na rozdíl od stereotypu, že pouze ženy se účastní symbolického odporu vůči sexu, muži také uvedli, že byli v situacích, kdy řekli ne sexu, zatímco si to přáli. Jen v USA se větší část mužů než žen zapojila do odporu vůči sexu. Sazby za souhlas s nechtěným sexem se také lišily podle pohlaví a kultury. Americké ženy měly nejvyšší míru souhlasu s nechtěným sexem. Je diskutován význam shromažďování mezikulturních údajů o sexualitě a intimitě.

Related Post