Articles

Texas Parent to Parent – Developmental Disabilities Policy Fellow

Posted by admin

cíl projektu
poskytnout podpůrné vzdělávací prostředí pro Politika Fellow rozvíjet porozumění a přípravu potřebnou k obhajobě dětí se zdravotním postižením a zvláštních zdravotních potřeb.

souhrn projektu
vývojové postižení (DD) politika kolegové projekty zvyšují počet lidí se znalostmi a dovednostmi potřebnými k zapojení do činností veřejné politiky, aby pomohli lidem s DD plně se začlenit do svých komunit a vykonávat kontrolu nad svým vlastním životem. Policy Fellows pracují na národní úrovni, stát, a komunitní úrovně v otázkách, které se zabývají hlavními sociálními a zdravotními podmínkami, kterým čelí lidé s DD.

Texas Parent to Parent Policy Fellow rozvíjí dovednosti a znalosti pro provádění činností veřejné politiky na podporu rodin s dětmi s DD a speciálními zdravotnickými potřebami. Politický kolega se setká s obhájci, rodiny, a politické skupiny a výbory. Kolega také usnadní advokační sezení, aby informoval rodiny o tom, jak mohou nechat slyšet své hlasy od osob s rozhodovací pravomocí.

Related Post