Articles

Těšín

Posted by admin

Těšín (Český Těšín, Pol. Těšín), město ve Slezsku. Hlavní město těšínského vévodství bylo ve středověku rozděleno mezi Československo a Polsko v roce 1920, začleněno zcela do Polska v roce 1938 a znovu rozděleno v roce 1945. Židé jsou zmiňováni v souvislosti s městem na konci 14. století. Mylně se předpokládalo, že nejstarší náhrobek na židovském hřbitově pochází z roku 1392. První Žid dostal povolení se tam usadit v roce 1575 a v roce 1640 bylo židovskému celníkovi vévodkyně povoleno získat hřbitov pro komunitu. V roce 1785 byl hřbitov prodán 88 * rodinným příslušníkům okresu. Obec Ostrava zde pohřbívala své mrtvé až do roku 1872. V roce 1848 úřady vyhnaly některé Židy žijící ve městě a lidé žijící v okolí byli napadeni obyvatelstvem. Před konáním plebiscitu o budoucnosti města v roce 1918 pohrozili polští nacionalisté Židům pogromy, pokud budou volit Československo; československá vláda vyslala Alfreda * Fuchse, tehdejšího Česko-židovského funkcionáře (viz Svaz * čechů-židů), aby ovlivnil Židy ve prospěch Čechů. V roce 1890 žilo ve městě 1 313 Židů (8,5% z celkového počtu obyvatel); 1 666 (9%) v roce 1900, 2 063 (10%) v roce 1910 a 1 148 (10,8%) V roce 1930. V polské části města (Těšín) čítala Židovská obec v roce 1921 1 591 obyvatel (10,4% z celkového počtu obyvatel).

před vypuknutím druhé světové války měla komunita dvě synagogy, dva hřbitovy a společné centrum. Do obecního zastupitelstva se v květnu 1938 vrátili dva zástupci židovské národní strany. Obec byla rozpuštěna v září 1939. Židé, kteří tam zůstali v roce 1943, byli deportováni do táborů smrti. Po druhé světové válce byl obnoven malý sbor, který byl v roce 1959 přičleněn k Ostravské obci.

bibliografie:

Bondy-Dworský, č. 880, 660-61; Berger, in: mgwj, 40 (1896), 37-40; B. Bretholz, Quellen zur Geschichte der Juden in Maehren im Mittelalter (1935), index; y. Toury, Mehumah u-Mevukhah be-Mahpekhat 1848 (1968), 40-42; Žídovští ZŠ (Březen 3 a říjen. 10, 1919); B. Vasjutinskij, židovské obyvatelstvo polského … (1930), 158-61; R. Iltis (ed.), Die aussaeen unter Traenen … (1959), 79; B. Brilling, in: Judaica Bohemiae, 4 (1968), 105-9, 113-4; ap

Related Post