Articles

Strategy, Commercial and Operational Due Diligence

Posted by admin

globální zkušenosti Deloitte v oblasti integrace fúzí zdůraznily čtyři „osvědčené postupy“, které její strategické týmy používají k vedení podniků v klíčové fázi integrace:

• formulovat vizi a obchodní přínos fúze nebo akvizice –

jasně definovat vizi integrované organizace; identifikovat každý očekávaný přínos; identifikovat a sdělit očekávané synergie; vyberte silné sponzory integrace.

* vypracujte efektivní integrační plán –

Identifikujte, upřednostňujte a měřte synergie dlouho předtím, než dohoda projde, nejlépe ve fázi due diligence.

* přiřaďte specializovaný integrační tým –

Vyhněte se ztrátě zaměření na každodenní operace přidělením konkrétních zdrojů pro řízení integrace, s projektovým manažerem, silnou výkonnou podporou a pobídkami založenými na výsledcích, kde je to vhodné.

* Over-stress people –

Don ‚ t přehlédnout vliv M& A může mít na zaměstnance: rychle zavést novou organizační strukturu; připravit HR tým, aby včas rozpoznal a vyřešil kulturní problémy; sdělit dopad transakce do hloubky a poskytnout rychlé odpovědi na otázky týkající se probíhajících rolí a odpovědností lidí.

Related Post