Articles

Society ‚s symbolic order and political trials: towards sacrifying the self for the „Big Other“

Posted by admin

potřeba vytvořit hranici mezi legitimním a nelegitimním politickým soudem je jedním z ústředních společenských diskurzů. V tomto článku autor tvrdí, že otázky jsou složité a že politický proces může zůstat legitimní, pokud se nezabývá konfrontací se symbolickým řádem, na kterém je společnost (a soud sám) založen, a pokud předmět (nebo jednání), kterým se zabývá, neohrožuje existenci symbolického řádu (nebo „velkého Jiného“). Pokud je existence symbolického řádu v nebezpečí, soud je povinen účastnit se aktu „oběti“, který je určen k ochraně „řádu“.“Autor používá psychoanalytickou teorii „velkého druhého“ Jacquese Lacana (a jeho vývoj na ideologicko-politické termíny) při zkoumání tří kategorií oběti. Prostřednictvím těchto kategorií autor tvrdí, že v extrémních případech konfrontace s existencí symbolického řádu nemůže soud zůstat objektivní a bylo by obtížné ospravedlnit proces jako legitimní (zejména v historické perspektivě).

Related Post