Articles

principy Archeologické stratigrafie

Posted by admin

tato kniha je jediným textem věnovaným výhradně archeologické stratigrafii, což je předmět zásadního významu pro většinu studií v archeologii. První vydání se objevilo v roce 1979 jako výsledek vynálezu Harrisovy matice-metody pro analýzu a prezentaci stratigrafických sekvencí archeologických nalezišť. Tato metoda je nyní široce používána v archeologii po celém světě. Úvodní kapitoly tohoto vydání pojednávají o historickém vývoji myšlenek archeologické stratigrafie. Centrální kapitoly zkoumají zákony a základní pojmy předmětu, a posledních několik kapitol se zabývá metodami zaznamenávání stratifikace, konstrukce stratigrafických sekvencí, a analýza stratifikace a artefaktů. Závěrečná kapitola, na kterou navazuje glosář stratigrafických termínů, podává nástin moderního systému pro zaznamenávání stratifikace na archeologických nalezištích. Tato kniha je napsána v jednoduchém stylu vhodném pro studenta nebo amatéra. Radikální myšlenky by také měly dát profesionálnímu archeologovi jídlo k zamyšlení.

Related Post