Articles

průzkumy dokončení úkolů: proč jsou užitečné pro získání rychlých poznatků.

Posted by admin

zde je nejlepší část o těchto průzkumů-jsou vynikajícím zdrojem dat pro jakékoliv podnikání, bez ohledu na odvětví. Získání co nejvíce z dokončení úkolu však závisí na tom, jak jej používáte.

za prvé, průzkumy dokončení úkolů vám umožní zjistit, zda návštěvníci jsou schopni dělat to,co si stanovili. Odpovědi na samotný dotaz mohou upozornit na kritické problémy nebo potíže, kterým uživatelé čelí při interakci s vaším webem nebo aplikací.

udržování přehledů o této zpětné vazbě může pomoci rychle zlepšit spokojenost s webovými stránkami nebo aplikacemi a snížit míru okamžitého opuštění.

dále vám dokončení úkolu pomůže identifikovat konkrétní obsah na vašem webu, který čerpá největší množství uživatelského provozu. V závislosti na poznatcích, které z těchto údajů získáte, se můžete více zaměřit na tento typ obsahu. Pokud máte pocit, že některé prvky jsou nedostatečné, můžete se rozhodnout napodobit obsah na vašem webu, který funguje lépe.

další hlavní výhodou, kterou průzkumy dokončení úkolů nabízejí, je to, že vám umožňují vytvářet lepší testy použitelnosti pro vaše nabídky. Získáním zpětné vazby přímo od vašich uživatelů můžete nastavit řízená prostředí, která vám umožní zažít váš web nebo aplikaci přesně tak, jak to dělají.

Related Post