Articles

npm Task Runner

Posted by admin

přidává podporu pro skripty npm definované v balíčku.json přímo v aplikaci Visual Studio Task Runner Explorer.

podpěra příze

, pokud některá z nití.zámek nebo .yarnclean existují ve stejném adresáři jako balíček.json, pak se místo npm volá příze CLI. To vyžaduje, abyste ručně nainstalovali přízi.

npm skripty

uvnitř balíčku.json je možné přidat vlastní skripty uvnitř prvku“ skripty“.

{ "name": "test", "version": "1.0.0", "scripts": { "watch-test": "mocha --watch --reporter spec test", "build-js": "browserify -t reactify app/js/main.js | uglifyjs -mc > static/bundle.js" }}

Task Runner Explorer

otevřete Task Runner Explorer kliknutím pravým tlačítkem myši na soubor package.json a v místní nabídce vyberte Task Runner Explorer:

Open Task Runner Explorer

Execute scripts

když jsou zadány skripty, Task Runner Explorer zobrazí tyto skripty.

 Seznam úloh

každý skript lze spustit dvojitým kliknutím na úlohu.

konzola

podrobný výstup

tlačítko pro zapnutí a vypnutí podrobného výstupu je umístěno na levém panelu nástrojů.

podrobný výstup

tlačítko je přepínací tlačítko, které lze ponechat zapnuté nebo vypnuté tak dlouho, jak je potřeba.

vazby

vazby skriptů umožňují přiřadit jednotlivé skripty k událostem Visual Studio, jako je „po sestavení“ atd.

Visual Studio vázání

Licence

Apache 2.0

Related Post