Articles

Centrum pro statistickou genetiku

Posted by admin

Centrum pro statistickou genetiku je interdisciplinární program, který se snaží podpořit výzkum a školení na rozhraní mezi lidskou genetikou a matematickými vědami. Cílem Centra pro statistickou genetiku je:

  • budujte intelektuální komunitu fakulty a studentů
  • Propagujte metodologický výzkum za účelem vývoje užitečných statistických a matematických modelů a metod pro genetická studia
  • Podporujte používání inovativních modelů a metod k řešení problémů v genetických studiích lidského zdraví a nemocí
  • Podporujte spolupráci a přenos technologií mezi akademickou obcí a soukromým průmyslem
  • poskytujte interdisciplinární školení studentům a kolegům
  • Generujte finanční podporu pro výzkum a školení v oblasti statistické genetiky na Michigan

projekt lidského genomu mění praxi medicíny a veřejného zdraví a genetika hraje stále ústřední roli ve všech biomedicínských vědách. Tato rozšiřující se role zahrnuje mapování a sekvenování lidského genomu a genomů jiných organismů, identifikace všech lidských genů a katalogizace všech běžných lidských genetických variant, vývoj metod pro stanovení exprese mnoha genů současně, vyšetřování molekulární evoluce lidských genů, a překlad výsledných poznatků k řešení otázek lidského zdraví a nemocí. Tento vývoj představuje pozoruhodné příležitosti pro prevenci a léčbu lidských nemocí, ale vyžaduje vyšetřovatele pracující na rozhraní mezi lidskou genetikou a matematickými vědami

Related Post