Articles

Business & Human Rights Resource Centre

Posted by admin

„Texas Roadhouse usadí EEOC age discrimination case“, 3 Dubna 2017

americká Komise pro rovné pracovní příležitosti uvedla, že v pátek dosáhla 12 milionů dolarů urovnání žaloby na diskriminaci na základě věku podané proti řetězci restaurací Texas Roadhouse Inc…Žaloba, která byla podána v USA. Okresní soud v Bostonu, údajný Louisville, Kentucky založený řetězec porušil zákon o diskriminaci na základě věku v zaměstnání diskriminací žadatelů o hodinové pozice „před domem“, jako jsou servery a hostitelé, protože byli 40 nebo starší…“Žadatelé zřídka vědí, že jim bylo odepřeno zaměstnání kvůli jejich věku. Když Komise takové důkazy odhalí, bude jednat agresivně a vytrvale, aby napravila porušení.“Společnost uvedla ve svém prohlášení:“ urovnání nebylo přiznáním viny, ale spíše obchodním rozhodnutím. Po sedmi letech soudních sporů, včetně nedávného zmatečného řízení, stále jsme čelili vyhlídce na mnoho dalších let právních účtů, soudy, a odvolání…Texas Roadhouse je a vždy bude zaměstnavatelem rovných příležitostí.“

Related Post