Articles

Center for statistisk genetik

Posted by admin

Center for statistisk genetik er et tværfagligt program, der søger at tilskynde til forskning og træning i grænsefladen mellem human Genetik og matematiske videnskaber. Målet for Center for statistisk genetik er at:

  • Opbyg et intellektuelt samfund af fakulteter og studerende
  • fremme metodologisk forskning til udvikling af nyttige statistiske og matematiske modeller og metoder til genetiske studier
  • fremme brugen af innovative modeller og metoder til at løse problemer i genetiske studier af menneskers sundhed og sygdom
  • tilskynde til samarbejde og teknologioverførsel mellem Akademia og privat industri
  • Giv tværfaglig uddannelse til studerende og stipendiater
  • generere økonomisk støtte til forskning og uddannelse i statistisk genetik på Michigan

human genome project ændrer praksis for medicin og folkesundhed, og genetik spiller en stadig mere central rolle i alle biomedicinske videnskaber. Denne ekspanderende rolle inkluderer kortlægning og sekventering af det humane genom og genomer fra andre organismer, identifikation af alle menneskelige gener og katalogisering af alle almindelige humane genetiske varianter, udvikling af metoder til at analysere ekspressionen af mange gener samtidigt, undersøgelse af den molekylære udvikling af humane gener, og oversættelse af den resulterende viden til at tackle spørgsmål om menneskers sundhed og sygdom. Denne udvikling præsenterer bemærkelsesværdige muligheder for forebyggelse og helbredelse af menneskelig sygdom, men kræver efterforskere, der arbejder på grænsefladen mellem human Genetik og matematiske videnskaber

Related Post

Leave A Comment