Articles

advokatfuldmægtig

Posted by admin


(a) en person begår en lovovertrædelse, hvis personen bevidst engagerer sig i en af følgende handlinger på et offentligt sted, eller hvis ikke på et offentligt sted, er personen hensynsløs om, hvorvidt en anden er til stede, der vil blive fornærmet eller foruroliget over personens:
(1) handling af samleje;
(2) handling af afvigende samleje eller
(3) handling af seksuel kontakt.

udtryk anvendt i straffeloven 21.07

  • handling: betyder en kropslig bevægelse, hvad enten den er frivillig eller ufrivillig, og inkluderer tale. 1.07
  • en anden: betyder en anden person end skuespilleren. 1.07
  • forseelse: betyder en lovovertrædelse, der er udpeget ved lov eller straffes med bøde, ved indespærring i fængsel eller ved både bøde og indespærring i fængsel. 1.07
  • Person: betyder en person eller et selskab, forening, aktieselskab eller anden enhed eller organisation, der er underlagt Forretningsorganisationskodeksen. 1.07
  • offentligt sted: betyder ethvert sted, som offentligheden eller en væsentlig gruppe af offentligheden har adgang til og inkluderer, men er ikke begrænset til, gader, motorveje og fællesarealer på skoler, hospitaler, lejlighedshuse, kontorbygninger, transportfaciliteter og butikker. Se straffeloven 1.07


(B) en lovovertrædelse i henhold til dette afsnit er en klasse A-forseelse.

Related Post

Leave A Comment